שרשרת הברקת – Emerald Necklace

שרשרת הברקת ( Emerald Necklace) של בוסטון היא רצף של גנים ואגמים המחוברים זה לזה באופן כזה שהופך את הטיול בבוסטון לחוויה ייחודית של המון טבע בתוך העיר. בוסטון היא הדוגמא המושלמת לשילוב של גנים וטבע בחיים אורבאניים תוססים. שרשרת הגנים והאגמים עוצבה על ידי אבי אדריכלות הנוף באמריקה: פרדריך לו אולמסטד. לפני שצבר את […]